Між деякими цифрами поставте знаки дій і дужки так щоб вийшло вірне рівність 1
287 плюс дужка 120 мінус ікс дужка дорівнює 300 287+ (120-х) = 300120-х =